Общи условия

  • Този документ съдържа Общи условия за посетители и потребители на lovesblessings.net, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ.
  • lovesblessings.net се поддържа от Healthy Life Academy – Делчо Добрев, наричан по-долу ИЗТОЧНИК.
  • Всички видове практики, упражнения, медитации и други техники давани от ИЗТОЧНИКА са профилактични, с основна задача – прочистване физическото тяло и разтоварване на психо-емоционалното състояние на човека. Всякакви видове процедури давани от ИЗТОЧНИКА не са методики за лекуване на заболявания.
  • Всички материали и процедури давани от ИЗТОЧНИКА са с информативна цел.
  • ИЗТОЧНИКА не носи отговорност за резултатите и промените както на физическо, така и на психо-емоционално ниво от прилаганите материали и практики от ПОТРЕБИТЕЛЯ, дадени от ИЗТОЧНИКА.
  • Отговорността за резултатите и промените при ПОТРЕБИТЕЛЯ, както на физическо, така и на психо-емоционално ниво в резултат от прилаганите материали и практики, дадени от ИЗТОЧНИКА, е изцяло върху ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Обработване на Лични данни

Съгласявайки се с обработването на личните ви данни, вие приемате, lovesblessings.net да използва вашите лични данни единствено с тези цели:

  • получаване на обратна връзка от потебителите от формите за контакти и от блога на lovesblessings.net
  • отговори на въпроси и запитвания дошли от потребителите от формите за контакти и от блога на lovesblessings.net
  • свързване с потребители участващи в програми, консултации, сесии и други събития, мероприятия и акции водени в lovesblessings.net
  • изпращане по е-мейл на реклами за нови услуги, програми, мероприятия, събития, медитации, статии и полезни материали

По всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните ви данни, като се обърнете към администратора на сайта на е-мейл info@lovesblessings.net. Но също така чрез оттеглянето на съгласието си няма да засегнете законосъобразителността на обработването, основано на даденото сега съгласие.